تاریخچه

​​​​​​​تاریخچه

شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی

شركت كارگزاري توسعه كشاورزي(سهامی خاص) در تاريخ 31/2/1383 در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد.سرمایه این شرکت ابتداعاً مبلغ يك ميليارد ريال،تقسيم شده به 1.000.000 سهم یک هزارريالي بود ولی دراسفند ماه سال 1388 مجمع عمومی فوق العاده شرکت افزایش سرمایه را از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد ریال تصویب نمودکه تمامی 900% افزایش سرمایه شرکت توسط سهامداران با استفاده از حق تقدم خود پذیره نویسی شد و در مجمع مورخ 1394/04/29 سرمایه شرکت از ده میلیارد ریال به سیزده میلیارد ریال افزایش یافت و هم اکنون سرمایه پرداخت شده شرکت مبلغ سیزده میلیارد ریال می باشد. سهام دار عمده اين شركت اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستائي و كشاورزي ايران ميباشد (دارنده 75 درصد سهام) كه يكي از بزرگترين تشكلهاي تعاوني سطح ملي كشور است اين تشكل با حضور فعال در روستاهاي سراسر كشور مشغول خدمت رساني در زمينه تهيه و توزيع نيازمنديهاي كشاورزان از قبيل بذر، سم ، انواع كودهاي شيميائي و خوراك دام و طيور، لوازم خانگي و مصرفي بوده و از سويي توليدات كشاورزان را به نمايندگي ازسوي آنها بازاریابی و خرید و فروش می نماید. بنابراين شركت كارگزاري توسعه كشاورزي باداشتن پشتوانه اي قوي همانند اتحاديه مركزي آينده موفقي رادر پيش خواهد داشت. این شرکت درحال حاضر دارای مجوز معاملات محصولات کشاورزی،پتروشیمی و فراورده های نفتی ،معاملات قرارداد آتی سکه و مشاور پذیرش کالا  و گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران  میباشد و امید است در آینده نزدیک موفق به دریافت  مجوز معاملات فلزات و اوراق بهادار گردد که خود گامی است در ارتقاء موقعیت شرکت